TRANSPORT FRANTA REPREZENTANT DETASARE LEGEA MACRON

138 Comentarii

Transport Franta reprezentant detasare Legea Macron

Incepand cu data de 1 iulie 2016 firmele de transport care asigura transporturi internationale cu destinatia sau cu plecare din Franta precum si operatiunile de cabotaj pe teritoriul francez, indiferent de durata,  sunt supuse regulilor de detasare.

Aceste noi reguli de detasare aplicabile firmelor de transport international care intervin pe teritoriul Frantei sunt cunoscute sub denumirea de Legea Macron.

Toate operațiunile de transport pe teritoriul Franței, transport intracomunitar, cabotaj, transport internațional, intra sub incidenta legii Macron. Exceptii: soferii independenti, tranzitul, întreprinderile industriale care angajează personal rulant sau navigant pentru a-şi transporta producţia.

Firmele de transport din România care opereaza pe teritoriul Frantei sunt deci deasemenea supuse acestor noi reguli.

Noile reguli impun printre altele desemnarea unui reprezentant in Franta, al carui rol este sa fie un intermediar cu autoritatile franceze in caz de control al soferilor pe teritoriul francez.

Reprezentantul in Franta al firmei de transport din România trebuie sa fie in masura sa prezinte la solicitarea autoritatilor franceze o serie de acte.

Cabinetul nostru de avocatura este in măsura sa asigure companiilor de transport din România mandatul de reprezentant pe teritoriul Franței si sa asigure in mod optim relația cu administrația franceza in caz de control.

Noi intervim de numerosi ani in cadrul general al detasarilor de salariati în Franta in deosebi de catre firmele din Romania, suntem specializati in acest domeniu complex.

Legea Macron este o adaptare a reglementarii europene privind detasarile de salariati, domeniului transportului intracomunitar si international.

Dreptul comunitar nu face distinctia intre detasare si delegare, asa cum exista in dreptul muncii român.

Ca urmare a aplicarii Legii Macron au aparut o serie de oferte, care mai decare mai ieftine, de la firme diverse si variate, fara competente juridice, pentru a propune serviciul de reprezentare in Franta pentru transportatorii internationali.

Apartine fiecarui transporator sa aprecieze daca acesti prestatari stapanesc legea Macron dar si ceea ce implica : cunostiintele necesare nu numai in dreptul transporturilor dar si privind legislatia in domeniul detasarilor de salariati,  dreptul muncii francez si dreptul comunitar.

In definitiv sa aprecieze calitatea serviciului oferit, consilierea pe care o asteapta, si în consecinta securitatea pe care o doresc pentru a evita sanctiunile posibile.

Deasemenea cabinetul nostru de avocatura intervine in mod constant in interesul firmelor de transport din Romania in cadrul litigiilor care pot aparea cu partenerii din Franta sau in caz de accidente rutiere pe teritoriul Frantei.

Va prezentam mai jos noua reglementare rezultata din Legea Macron aplicabila transportatorilor internationali care intervin pe teritoriul Frantei.

Pentru mai multe detalii, daca doriti sa mandatati cabinetul nostru de avocatura in calitate de reprezentant în Franta al firmei dvs de transport din România in cadrul Legii Macron pentru operatiunile efectuate pe teritoriul Frantei ne puteti contacta utilizand una din modalitatile prevazute la rubrica Contact

Prezentarea noilor formalităţi aplicabile pentru detaşarea anumitor salariaţi din transporturi pe teritoriul Frantei

1. Data de aplicare

Noile formalităţi sunt aplicabile începând cu data de 1 iulie 2016.

2. Domeniul de aplicare a noilor formalităţi

Noile formalităţi sunt aplicabile pentru întreprinderile de transport cu sediul în afara Franţei, care îndeplinesc următoarele două condiţii cumulative:

1°) exercită una dintre activităţile de transport terestru definite în articolul L. 1321-1 din codul transporturilor francez (practic, este vorba de o activitate de transport rutier sau fluvial) sau este o întreprindere care oferă angajaţi temporari;

2°) detaşează un salariat rulant sau navigant pe teritoriul francez, în cazurile prevăzute în articolul L. 1262-1 sau L. 1262-2 din Codul muncii francez.

Aceste cazuri diferite corespund celor care figurează în articolul 1 din directiva 96/71/CE din 16 decembrie 1996. Poate fi vorba de:

• executarea unei prestaţii de servicii transnaţionale, atunci când beneficiarul prestaţiilor are sediul sau îşi exercită activitatea în Franţa;

• mobilitatea în cadrul grupului, care constă în punerea la dispoziţie a personalului între întreprinderile din acelaşi grup sau între instituţiile aceleiaşi societăţi:

• punerea la dispoziţie, de către o întreprindere care oferă angajaţi temporari, stabilită în străinătate, a unui salariat pentru o întreprindere utilizatoare din Franţa.

Formalităţile prevăzute special pentru detaşările din domeniul transporturilor terestre nu sunt aplicabile pentru întreprinderile care nu au ele însele calitatea de întreprindere de transport public, cum ar fi întreprinderile industriale care angajează personal rulant sau navigant pentru a-şi transporta producţia.

Domeniul de aplicare a dreptului la detaşare rămâne definit exclusiv de reglementările din directiva 96/71/CE din 16 decembrie 1996, transpuse în Franţa prin articolele L. 1262-1 şi L. 1262-2 din Codul muncii francez.

Practic, transporturile internaţionale cu destinaţia sau cu plecarea din Franţa, precum şi operaţiunile de cabotaj pe teritoriul francez, indiferent de durata, efectuate cu un salariat trimis temporar în Franţa, a cărui relaţie de muncă cu întreprinderea expeditoare continuă, corespund criteriilor de aplicare a dreptului la detaşare şi sunt supuse obligaţiilor de declarare specifice detaşărilor în domeniul transporturilor terestre.

Invers, simplul tranzit pe teritoriul naţional, care nu dă posibilitatea de a încărca sau descărca mărfuri ori de a îmbarca sau debarca pasageri, nu corespunde criteriilor de aplicare a dreptului la detaşare şi, prin urmare, nu est supus niciunei obligaţii de declarare, fie de drept comun, fie specifică transporturilor terestre.

3. Dovada de detaşare (Atestatia de detasare)

Dovada de detaşare trebuie întocmită de catre firma de transport pentru fiecare salariat detaşat în Franta, înainte de începerea primei operaţii care presupune detaşarea personalului rulant sau navigant, indiferent de transportul realizat. Dovada de detaşare va fi validată pe durata indicată de întreprindere, în limita unui interval maxim de 6 luni, pentru toate operaţiile de transport care se încadrează în domeniul de aplicare a detaşării. Astfel, dovada va putea cuprinde mai multe operaţii de detaşare.

Perioada de şase luni se întinde de la data de, până la data de, pe durata a şase luni consecutive.

Nu este obligatoriu ca dovada să cuprindă programul prestaţiilor de transport transnaţionale, prevăzute pentru perioada respectivă.

De altfel, dovada de detaşare trebuie să fie anexată în registrul unic al personalului societăţii primitoare, în cazul unei detaşări în interiorul grupului sau al unei detaşări de către o întreprindere care oferă angajaţi temporari.

4. Documentele privind detaşarea salariatului în Franta care trebuie să se afle la bordul vehiculului

– Atestatia de detasare
– Contractul de muncă al salariatului

Pentru situaţiile de detaşare în cadrul grupului, este necesară, în plus, prezenţa la bord a unei copii, traduse în limba franceză, a convenţiei de punere la dispoziţie şi a actului adiţional la contractul de muncă.

Pentru situaţiile de detaşare de către o întreprindere care oferă angajaţi temporari, este necesară, în plus, prezenţa la bord a unei copii, traduse în limba franceză, a contractului de muncă temporară (contractul dintre muncitor şi întreprinderea care oferă angajaţi temporari) şi a contractului de punere la dispoziţie pentru întreprinderea cu sediul în Franţa.

5. Reprezentantul angajatorului în Franţa

Conform articolului 9-1.e) al directivei 2014/67/UE din 15 mai 2014, articolul L. 1262-2-1 din Codul muncii prevede ca orice angajator care detaşează salariaţi în Franţa trebuie să desemneze un reprezentant pe teritoriul naţional al acesteia, al cărui rol este de a menţine legătura cu serviciile de control.

6 . Care este intervalul în care reprezentantul angajatorului care detaşează personal rulant sau navigant în Franţa trebuie să răspundă serviciilor de control?

Această perioadă, proprie sectorului de transporturi terestre, este fixată la 18 luni de la data finală a detaşării salariatului.

7. Ce se întâmplă dacă angajatorul decide să schimbe reprezentantul?

Vechiul reprezentant trebuie să continue să răspundă serviciilor de control, în ceea ce priveşte operaţiile de detaşare efectuate pe parcursul perioadei în care a fost desemnat şi timp de 18 luni de la data finală a detaşării salariatului.

8. Rolul reprezentantului angajatorului

Reprezentantul în Franta al transportatorului trebuie să poată răspunde la solicitările serviciilor de control.

În acest scop, trebuie să posede o serie de documente.

În cazul detaşărilor personalului rulant sau navigant, trebuie să păstreze statele de plată ale salariatului, corespunzătoare perioadei detaşării. Aceste state de plată pot fi înlocuite cu alte documente, sub rezerva ca aceste documente să cuprindă menţiuni, enumerate precis, cu privire la :

• Salariul orar brut al salariatului,
• Orele de lucru (orele cu tarif majorat trebuie să fie evidenţiate separat),
• Concedii şi zilele de sărbătoare, precum şi elemente privind remuneraţia.
• Documentele care dovedesc plata efectivă a salariului;
• Desemnarea sa in calitate de reprezentant
• Titlul convenţiei colective, aplicabile salariatului detaşat.

Reprezentantul transportatorului trebuie să fie în măsură să prezinte sau să comunice fără întârziere documentele cerute de serviciile de control. Aceste documente trebuie să existe înainte de a fi cerute, nu să fie întocmite cu scopul unic de a fi comunicate, în cazul solicitării de către serviciile de control.

Cel care dă comanda trebuie să verifice dacă dovada de detaşare a fost întocmită.

9. Drepturile personalului rulant sau navigant detaşat în Franta

Personalul rulant sau navigant detaşat în Franta, personalul firmei de transport detasat în Franta, beneficiază de aceleaşi drepturi fundamentale ca cele acordate salariaţilor detaşaţi din alte sectoare privind:

1° Libertăţile individuale şi colective în relaţia de muncă;

2° Nediscriminarea şi egalitatea profesională între femei şi bărbaţi;

3° Protecţia maternităţii, concedii de maternitate şi paternitate şi de îngrijire a copilului, concedii pentru evenimentele familiale;

4° Condiţiile pentru punere la dispoziţie şi garanţii acordate salariaţilor de către întreprinderile care desfăşoară o activitate de muncă temporară;

5° Exercitarea dreptului la grevă;

6° Durata lucrului, repausul compensator, zile de sărbătoare, concediu anual plătit, durata muncii şi munca de noapte a muncitorilor tineri;

7° Condiţiile de participare la casele de şomaj şi de asigurări;

8° Salariu minim şi plata salariului, inclusiv a majorărilor pentru orele suplimentare, precum şi sporurilor la salariu stabilite de lege sau prin convenţie;

9° Regulile privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, vârsta permisă pentru a munci şi
angajarea copiilor;

10° Munca ilegală.

Soferul detaşat în Franta de catre firma de transport din România trebuie să fie remunerat pe baza salariului minim francez sau a salariului stabilit prin convenţie, dacă acesta este mai mare decât salariul rezultat prin aplicarea legii privind contractul de muncă.

Totodată, beneficierea de drepturile garantate prin legile franceze nu reprezintă un obstacol în menţinerea unor drepturi mai favorabile, cum ar fi cele care rezultă din legislaţia aplicabilă pentru contractul de muncă al salariatului detaşat. De ex., salariatul detaşat in Franta de catre firma de transport din România îşi păstrează remuneraţia contractuală, dacă aceasta este mai mare decât salariul minim sau salariul convenţional francez.

10. Elementele care trebuiesc avute în vedere pentru calcularea salariului minim de referinţă

În cadrul articolului 3§1 din directiva 96/71/CE din 16 decembrie 1996, articolul L. 1262-4 din Codul muncii prevede că elementele salariului minim de referinţă aplicabile în Franţa cuprind:

• salariul minim (pe oră şi lunar);
• majorările pentru orele suplimentare;
• precum şi sporurile salariale stabilite conform legii sau prin convenţie.

Sumele sunt exprimate ca valori brute.

Soferul detasat in Franta de catre firma de transport din România îşi păstrează salariul care îi este achitat în virtutea drepturilor aplicabile conform contractului său de muncă, atunci când acesta este mai ridicat decât salariul minim de
referinţă.

11. Care sunt elementele remuneraţiei achitate salariatului de către întreprinderea care nu are sediul în Franţa, care pot fi avute în vedere pentru a verifica respectarea salariului minim din Franţa?

Conform paragrafului 7 din articolul 3 al directivei 96/71/CE din 16 decembrie 1996, elementele care pot fi avute în vedere sunt:

– salariul;
– eventualele majorări pentru orele suplimentare;
– eventualele sporuri la salariu (de ex., prima de vechime);
– eventualele indemnizaţii legate de detaşare (de ex., prima de expatriere);
– eventualele avantaje în natură.

Aceste sume sunt exprimate ca valori brute.

În schimb, nu sunt luate în considerare sumele achitate cu titlu de rambursare a cheltuielilor, cum ar fi cheltuielile de călătorie, cazare şi pentru hrană, inclusiv în cazul în care acestea prezintă un caracter forfetar.

12. Ce rată de schimb trebuie aplicată, atunci când salariul nu este în euro?

Transformarea în euro a salariului achitat în altă monedă se efectuează conform ultimului curs de referinta publicat de Banca Centrală Europeană, la data prevăzută, de începere a detaşării. Întreprinderea poate utiliza cursul publicat pe semestru sau cursul publicat pe o perioadă de referinţă mai scurtă.

13. Stabilirea datei şi orei de intrare şi ieşire de pe teritoriul francez

Nu există o regulă specială pentru sectorul transporturilor.

La modul general, în cazul unei suspiciuni de diminuare a duratei de lucru în Franţa, sarcina de a dovedi aceasta îi revine serviciului de control, angajatorul putând contesta aprecierile controlorilor, prin orice mijloc adecvat.

14. Cum se aplică regulile privind durata lucrului, în special în cazul detaşărilor de scurtă durată?

Respectarea duratelor maxime de lucru, precum şi a duratelor minime de repaus, prevăzute de reglementările franceze nu poate fi impusă, decât cu condiţia ca salariatul să fie detaşat în Franţa pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de referinţă.

De ex., durata maximă a săptămânii de lucru, pentru o săptămână izolată, trebuie respectată dacă salariatul este detaşat timp de cel puţin o săptămână, dar nu în cazul în care perioada de detaşare are o durată mai mică.

15. Sancţiunile prevăzute în cazul nerespectării acestor reguli noi

– Nedesemnarea unui reprezentant in Franta : amenda administrativa maxim 2000 € pentru fiecare salariat detasat ; 4000 € in caz de reiterare intr-un termen de un an. Suma totala a amenzii nu poate fi mai mare de 500.000 €

– Absenta intocmirii atestatiei de detasare : amenda administrativa maxim 2000 € pentru fiecare salariat detasat ; 4000 € in caz de reiterare intr-un termen de un an. Suma totala a amenzii nu poate fi mai mare de 500.000 €

– absenţa atestatiei de detasare la bordul vehiculului : amenda penala maxim 750 €

– neconformitatea atestatiei de detasare : amenda penala maxim 750 €

– absenţa la bordul vehiculului a contractului de muncă al salariatului şi, în funcţie de caz, a convenţiei de punere la dispoziţie a salariatului : amenda penala maxim 450 €

Informatii complementare privind LEGEA MACRON aici:  Legea Macron reprezentant transport Franta

 

Transport Franta reprezentant detasare Legea Macron

Sursa: Ministerul mediului Franta

42 Comentarii la TRANSPORT FRANTA REPREZENTANT DETASARE LEGEA MACRON

Adaugati un comentariu »
 1. Radu Razvan's Gravatar Radu Razvan
  14/07/2016 at 07:49 | Permalink

  Buna ziua,
  Reprezint o mica firma de transport. Va contactez in legatura cu legea Macron.
  Cind aveti un moment liber , va rog sa ma contactati .
  Multumesc.
  Radu Razvan
  0040757031064

 2. dragut marian's Gravatar dragut marian
  19/07/2016 at 13:06 | Permalink

  buna ziua,

  o adresa de mail unde va pot contacta pt mai multe detalii…?multumesc

 3. MARINEL BEJENARU's Gravatar MARINEL BEJENARU
  20/07/2016 at 11:03 | Permalink

  Buna ziua,
  Ca urmare discutiei telefonice va rog sa ne trimite ti lista de documente necesare si onorariul aferent legea Macron.
  va multumesc!

 4. GROSU MANUELA's Gravatar GROSU MANUELA
  21/07/2016 at 06:09 | Permalink

  Buna ziua, avem o societate de contabilitate cu clienti ce desfasoara transport in Franta, va rugam sa ne trimiteti documentele necesare pentru a reprezenta aceste firme .

 5. Elena's Gravatar Elena
  22/07/2016 at 20:03 | Permalink

  Bună ziua.Am o firma de transport, as dori sa-mi trimiteți pe mail documentele necesare pt Macron și tarifele.
  Mulțumesc!

 6. Mariana's Gravatar Mariana
  25/07/2016 at 10:39 | Permalink

  Buna ziua. Reprezint o societate de transport.Va rog sa-mi trimite-ti pe e-mail conditiile tarifare si ce documente trebuie sa va oferim

 7. Oltean Andrei's Gravatar Oltean Andrei
  25/07/2016 at 12:02 | Permalink

  Buna ziua. Am o firma de transport, cu doi soferi, as dori sa-mi trimiteti pe e-mail documentele necesare pentru legea Macron si tarifele.

  Va multumesc frumos!

 8. gabriela's Gravatar gabriela
  26/07/2016 at 08:52 | Permalink

  Buna ziua!
  Pentru soferul patron care este si singurul angajat al firmei ce acte trebuie sa prezinte la control?Se aplica legea?
  Imi puteti trimite pe mail.
  Multumesc.

 9. BALAN MARIANA's Gravatar BALAN MARIANA
  26/07/2016 at 10:33 | Permalink

  Buna ziua.Am o firma de transport,ce documente trebuie sa va trimit pentru a ne reprezenta firma legea Macron.

 10. Caseriu Razvan's Gravatar Caseriu Razvan
  26/07/2016 at 10:46 | Permalink

  Bună ziua!
  Sunt administrator la o societate mica de transport internațional(3 tiruri). Mașinile noastre intra pe teritoriul Franței o perioada scurta de timp 2-3 ore într-o zi..dupa care posibil sa nu intre cate o săptămână și pe urma iar cate 2-3ore..
  Va rog să-mi trimiteți un e_mail cu condițiile privind onorariile.
  Mulțumesc!

 11. Guritoiu Catalin's Gravatar Guritoiu Catalin
  27/07/2016 at 13:40 | Permalink

  Buna ziua!
  Vrem sa stim ce documente (formulare tip)trebuie sa va trimitem pentru a reprezenta firma noastra in Franta si onorariile pentru acest serviciu.
  Va multumim si asteptam un raspuns prin e_mail

 12. Marcus Mariana's Gravatar Marcus Mariana
  28/07/2016 at 12:45 | Permalink

  Buna ziua,
  Numele meu este Mariana Marcus si reprezint o societate de trasport din Romania, o societate care face transport in Franta si Germania(tur – retur).
  Rugamintea este sa imi spuneti care sunt formalitatile ce trebuiesc facute (contracte, etc.) pentru soferii care efectueaza transport in franta si germania.
  Asteptam cu mare interes raspunsul dvs.

 13. George Cristian Herta's Gravatar George Cristian Herta
  28/07/2016 at 18:14 | Permalink

  Buna ziua,

  Am o firma mica de transport si ma intereseaza onorariile si eventual documentatia necesara.
  Diurna din romania este acceptata de legea Macron?

 14. sava elena's Gravatar sava elena
  30/07/2016 at 13:21 | Permalink

  Buna ziua. Am o firma de transport, cu doi soferi si facem curse austria franta sau germania franta as dori sa-mi trimiteti pe e-mail documentele necesare pentru legea Macron si tarifele.

  Va multumesc frumos!

 15. 03/08/2016 at 19:23 | Permalink

  Buna ziua,
  Reprezint o societate de transport marfa si as avea nevoie de mai multe detalii privind modalitatea de colaborarea cu cabinetul dumneavoastra in vederea reprezentarii societatii noastre in fata autoritatilor franceze privitor la legea Macron.
  Va rog sa-mi trimiteti pe mail conditiile colaborarii,onorariu si alte detalii necesare.
  Va multumesc.

 16. Catalin Lungu's Gravatar Catalin Lungu
  05/08/2016 at 13:16 | Permalink

  Buna ziua,reprezint o firma de transport rutier de marfuri cu autoutilitare de 3,5 si as dori mai multe detalii despre Legea Macron, cat si documentele necesare privind aceasta lege:Totodata va rog sa mi trimiteti pe mail conditiile colaborarii ,onorariul cat si alte detalii necesare.
  Va multumesc

 17. Chitu Ioana's Gravatar Chitu Ioana
  24/08/2016 at 15:50 | Permalink

  Buna ziua,

  Ma intereseaza si pe mine conditiile si tarifele ptr reprezentare firma transport in fata autoritatilor Franceze.
  Va multumesc!

 18. alina paun's Gravatar alina paun
  25/08/2016 at 12:02 | Permalink

  Buna ziua. Suntem o societate de transport rutier de marfuri si avem trei masini care efectueaza transport in comunitate. masinile noastre intra in Franta, nu foarte des, pentru descarcare/incarcare, dar mai intra. In aceste conditii se aplica Legea Macron? diurna se ia in calcul? Va rugam sa ne trimiteti si oferta dvs. cu privire la reprezentarea in fata autoritatilor franceze. Multumim anticipat.

 19. Alin's Gravatar Alin
  05/09/2016 at 07:30 | Permalink

  Buna ziua,
  reprezint o firma de transport international. Va rog sa-mi transmiteti detaliile pe a depune documentele ce tin de legea macron si tarife. Cu Stima

 20. Solomon's Gravatar Solomon
  10/09/2016 at 10:01 | Permalink

  Buna ziua,
  reprezint o societate de transport mica (doua camioane), in principal efectuam transport Ro-E/P si retur, doar tranzitam Franta! Se aplica aceasta lege si in aceste conditii?…dar in cazul in care am incarca/descarca o marfa partiala(1-2 ml)pe teritoriul Frantei? Multumesc!Cu respect,

Adaugati un comentariu

Email-ul vostru nu este facut public.

 • Si vous avez reçu récemment une décision préfectorale, refus de titre de séjour, oqtf, etc, et que vous souhaitez e… https://t.co/tbefGrfQ2A